Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies do celów statystycznych. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.

×
KONTAKT I NUMERY
R-KÓW BANKOWYCH
Kancelaria Adwokacka - Andrzej Mochnacki
KONTAKT I NUMERY RACHUNKKÓW BANKOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

dla Klientów Kancelarii Prawniczej SC

Szanowni Klienci,

Zgodnie z art. 13 ust.1. RODO Kancelaria Prawnicza S.C. w Gliwicach informuje:

Zlecając naszej Kancelarii prowadzenie sprawy sądowej, przygotowanie umowy, czy przedstawienie też opinii prawnej powierzacie Państwo nam dane osobowe, zarówno te, które dotyczącą Państwa, jako osoby Zleceniodawcy (dane personalne: imię, nazwisko, dane kontaktowe np. adres, adres e-mail, numer telefonu), jak i te które zawarte są w powierzonych nam dokumentach lub będą dostępne w aktach postępowań prowadzonych na Państwa zlecenie.

Administratorem danych osobowych, o których mowa są wspólnicy Kancelarii Prawniczej tj. adw. Andrzej Mochnacki i r.pr. Michał Bronikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawnicza radcowsko – adwokacka Spółka Cywilna – adw. Andrzej Mochnacki i Spółka, REGON 276057279, ul.Kościuszki 30/3, 44 100 Gliwice

Przedstawicielem Administratora odpowiedzialnym za sprawy związane z ochroną danych osobowych jest adw. Andrzej Mochnacki

Dane kontaktowe mochnacki@kancelaria.com.pl, pozostałe dane na stronie www.kancelaria.com.pl

Ponieważ nie operujemy danymi na dużą skalę nie został przez Administratora powołany inspektora danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa powierzonych przez Państwa spraw. Przy przyjęciu zlecenia od Państwa nie jest odbierana dodatkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, bowiem ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art.6. ust.1. pkt.b) – inaczej mówiąc nie możemy prowadzić sprawy, czy też wykonać innej usługi prawniczej nie posiadając Państwa danych osobowych i danych, które pojawiają się w treści udostępnianych nam dokumentów lub w aktach. Natomiast jeżeli kierują do nas Państwo prośbę o wycenę sprawy uważamy, że wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty.

Państwa dane osobowe są wykorzystywane (przetwarzane) przede wszystkim przez zatrudnionych w Kancelarii prawników oraz personel administracyjny. Dane mogą być przekazane osobom zastępujących pełnomocnika na rozprawie (pełnomocnicy substytucyjni, upoważnieni aplikanci). Każdorazowo dbamy, aby Państwa dane były bezpieczne, a ich przekazywanie odbywa się na podstawie umów, po zapewnieniu, że dane będą ochronione w stopniu analogicznym do tego, jak chronione są przez naszą Kancelarię. W pewnych sytuacjach dane mogą być – na takich samych zasadach – przekazane ekspertom i doradcom, z których usług korzystamy. Dane zawarte na fakturach są przekazywane biuru księgowemu.

Dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu i nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

Okres przechowywania danych jest różny dla różnych danych:

  • jeżeli dane osobowe są przekazywane w celu sporządzenia wyceny i ostatecznie zlecenie nie jest udzielane - okres przechowywania danych jest nie krótszy niż rozmowy dotyczące udzielenia zlecenia, po czym dane są usuwane,
  • jeżeli dane osobowe zostały przekazane w związku ze zleceniem prowadzenia sprawy okres ich przechowania wynosi 10 lat od daty zakończenia sprawy, co wynika prawa do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi. Jeżeli wyraziliście Państwo stosowną zgodę okres przetwarzania danych może być dłuższy i wówczas po upływie 10 lat od zakończenia prowadzenia sprawy mogą się Państwo zwrócić o ich usunięcie. Przetwarzanie danych przez okres wykraczający poza 10 lat ma na celu umożliwienie odszukania Państwa sprawy i akt podręcznych także po wielu latach od udzielenia nam zlecenia.
  • jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymanie informacji handlowych, czy marketingowych to w zakresie tych danych podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda i dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody

Informujemy także, że:

  • Możliwe jest zwrócenie się do Administratora o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych, a także wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz żądanie przeniesienia danych.
  • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Zgodnie z art. 17 RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora usunięcia danych jej dotyczących, przy czym Administrator wyjaśnia, że dane nie będą usunięte (art. 17 ust. 3 lit. b) RODO) w tych sytuacjach, w których ich dalsze przechowywanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Skargę można wnieść do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO – www.uodo.gov.pl
  • Administrator danych nie przewiduje wykorzystania danych przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani ich profilowania.

We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Kancelarią.

Na stronie www.kancelaria.com.pl mogą się Państwo także zapoznać z naszą Polityką Bezpieczeństwa.

maj 2018